Omvejen A/S

Vi tilbyder undervisning, oplæg, aftalte procesforløb, supervision og coaching.
Omvejen er inspireret af den franske filosof Paul Ricœurs tese om, at vi skal omvejen om den anden eller det andet, for at finde os selv.
Man kan ikke altid gå den lige vej. Nogle gange må vi stoppe op og gøre om eller tænke om, om det vi har gjort. Eller vi må fortælle, hvad vi har oplevet til en anden, så vi gennem den orden det skaber og reaktionen på vores fortælling, får mulighed for at forstå, hvad der er sket eller måske kunne komme til at ske.
God undervisning kan, når den er bedst, være omvejen til at stoppe op og stille sig selv nye spørgsmål.
I dialogiske procesforløb samt supevision, sparring og coaching bestræber vi os på at forholde os lydhørt til de professionelles fortællinger og invitere til nysgerrigt at gå på opdagelse i dem.
Professionel praksis kan fortælles og fortolkes på mange måder. Vi arbejder med afprøvning af forskellige versioner af de fortællinger vi tager udgangspunkt i med henblik på at kunne 'tykne' og realisere den enkeltes og de fælles foretrukne fortællinger.

Mads Hermansen, dr. pæd., aut. psykolog tilbyder

• Foredrags- og oplægstemaer: Den gode undervisning, læring, udviklingsarbejde, organisationsudvikling, forskningstilrettelæggelse- og ledelse, etik, eksistens og udfordringer i tilværelsens og arbejdslivets spændingsfelter
• Kurser og udviklingsforløb, der er tilrettelagt i tæt samarbejde med jer, der skal deltage i forløbene
• Supervision, coaching og sparring i og om ledelse i organisationer og kommuner

For yderligere information om Mads profil:
mail: mh@madshermansen.dk

Vibeke Petersen, aut.psykolog tilbyder

• Foredrags- og oplægstemaer: Facilitering af læring, kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, vejlederen som intern konsulent, ledelse af refleksive processer.
• Kurser og udviklingsforløb, der er tilrettelagt i tæt samarbejde med jer, der skal deltage i forløbene om at udforske og håndtere arbejdets spændingsfelter
• Supervision og coaching af professionsgrupper og enkeltpersoner

For yderligere information om Vibekes profil:
www.vibekepetersen.dk
mail: mail@vibekepetersen.dk
Omvejen A/S | CVR: 13012695 | Havneholmen 68, 5.th., 1561 København V - Danmark | Tlf.: 40552405 | mh@madshermansen.dk